Kategori: Bankacılık ve Finans Hukuku

samsun banka faiz

Kredi Çekenler Faizlerini Nasıl Geri Alabilecek?

Kendi aralarında anlaşarak kredi ve mevduat faizi belirleyen bankalar için yeni bir karar çıktı. Müşteriler, bankalar aleyhine dava açıp, zararlarının karşılanmasını isteyebilecek Türkiye’deki 12 büyük bankadan 2007-2011 yılları arasında kredi çeken, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen milyonlarca vatandaşa tazminat davası açma hakkı doğdu. Bu tarihler arasında faiz zararına uğrayan vatandaşlar zararlarını bankalardan tazmin edebilecek.…
Read more

kredi kartı sicil affı

Sicil Affı Nedir? Sicil Affından Kimler Yararlanabilecektir?

Sicil affıyla ilgili düzenleme, 27 Ocak’ta, Resmi Gazetede yayımlanan Torba Kanun ile resmen başladı. Sicil affından geçmişte bireysel ya da ticari kredisini ve taksitlerini ödemeyen, çeki karşılıksız çıkan, senedi protesto olan, kredi kartı borçlarını ödemeyen ve bunlardan dolayı da finans kuruluşları tarafından ‘kara listeye’ alınan tüm kişi ve kurumlar yararlanabilecek. HEMEN hemen her gün sicil…
Read more

Kredi Kartları Taksitleri Değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun…
Read more

Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Yeni yönetmelik, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin 3 aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanını sağlayan kredi kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü tüketici kredisi sözleşmesini kapsıyor. Tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin esasları belirleyen yönetmelik yenilendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, tüketicinin…
Read more

TTK’da hangi maddede neler değişiyor?

İş dünyasının eleştirdiği düzenlemeler yeni taslak paketle değiştiriliyor.