Kategori: Ticaret Hukuku

Tüketici Hakem Heyetine E-Devletten Başvurular Başladı

Mevcut durumda Tüketici Hakem Heyetine şahsen, posta yolu ile veya avukat aracılığı ile başvuru yapılabilmekteydi. Artık E-Devlet kapısından yani www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden de Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketici Hakem Heyetleri için hazırladığı yönetmelikte yaptığı değişiklik ile artık Tüketici Hakem Heyetine, tüketicilerin yaşadığı sorunlar, uyuşmazlıklar ve şikayetler için başvuru yapılabilecek. Uyuşmazlıklarla…
Read more

Kredi Kartları Taksitleri Değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun…
Read more

TTK’da hangi maddede neler değişiyor?

İş dünyasının eleştirdiği düzenlemeler yeni taslak paketle değiştiriliyor.