İmar affı başvurularının başlaması ile birlikte hem yetkili birimler hem de online sistemler aracılığı ile başvurular yapılıyor. İmar Barışı Kanunu doğrultusunda, ilgili mevzuata aykırı veya ruhsatsız şekilde yapılmış yapıların, imar sorunları ile ilgili olarak çözüm sağlanıyor.

Samsun’da özellikle İlkadım ve Canik ilçelerinde çok sayıda imar barışı kapsamında değerlendirilecek bina bulunuyor. Birçok bölgeyi kapsayan İmar Barışı başvuruları, kayıtsız ve kaçak olarak nitelendirilen yapı ve arsaların doğrudan devlet sistemine kaydedilmesini sağlıyor.

İmar barışı başvurusu nereye yapılıyor?

İmar affı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile sağlanıyor. Bakanlık tarafından tespit edilen belediyeler, belediye birimleri ve ilgili valiliklere veya Bakanlığın belirlediği kurum ve kuruluşlara bizzat başvuru yapılabiliyor.

Yapı Kayıt Belgesi alınarak, mevzuata aykırı şekilde yapılmış yapıların imar sorunları çözülüyor. Yapı Kayıt Belgesi, Bakanlık tarafından hazırlanan form dilekçelerin doldurulması ile başvuru sağlanıyor. Formlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar hazırlanmış formları çoğaltarak, kurumlardan veya online sistemler üzerinden sunuyor.

Bakanlık imar barışı ile ilgili her konuda bilgi alınabilecek, ne kadar ücret ödenmesi gerektiğinin online olarak hesaplanabildiği bir internet sitesi hizmete sundu. aşağıdaki linke tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz.

http://imarbarisi.csb.gov.tr/

İmar barışı hakkında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Form doldurulduktan sonra yapı kayıt belgesi ücretinin yatırılması gerekiyor.

Mobil telefonunuzdan, tabletinizden veya masaüstü bilgisayarınızdan giriş yaparak e-devlet uygulaması ile başvuru yapılabilir. E-devlet’e giriş yaptıktan sonra, “İmar Barışı Randevu Sistemi” uygulamasına giriş yapılmalıdır.

İmar barışı başvurusu nasıl yapılıyor?

E-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak ”Yapı Kayıt Belgesi” formu eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Bahsedilen yapı veya arazinin tapu (ada-parsel vb.)bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde belirtilmelidir. Dilekçe olarak sunulan imar affı başvuru belgesi, yatırılan harç ile sistem üzerinden iletilir.

Bağlı bulunduğunuz Samsun ilçe belediyesi hangisi ise oraya doğrudan müracaat edilmelidir.

İskan konusunda dikkat edilmesi gerekenler

İmar barışı süreci içerisindeki en önemli konulardan biri iskan konusudur. Mevzuata göre ruhsatı bulunan fakat yapı kullanım belgesi alınmamış olan yapılar için de kolaylık sağlanıyor.

Elektrik, su veya doğalgaz aboneliklerinin de Yapı Kayıt Belgesi ile alınması olağan hale getiriliyor. İmar affı kapsamında; mevzuata aykırı şekilde yapılmış, yapımı devam eden yapılar veya kaçak olarak yapılmış ve kullanılan yapıların da yıkım kararları iptal edilerek, yargının ve belediyelerin de iş yükü hafifletiliyor.

Aynı zamanda ruhsatsız, iskansız yapılar için sunulmuş ve ödenmemiş para cezaları da iptal ediliyor. Yürürlüğe giren ve başvuruları 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek olan imar barışı için yapılacak başvurular için yetkili merkezler Bakanlık tarafından belirlenmiştir.

İmar Barışı Randevu Sistemine giriş yapılarak; T.C kimlik numarası, ad soy ad ve telefon numarası girilerek, tüm yetkili kurum ve kuruluşların listesi ile adreslerine erişim sağlanabilir.